Biblijski Studio

Dobrodošli na platformu koja ujedinjuje Hristove učenike u istraživanju dubina teologije i njenog uticaja kroz kulturni, istorijski i geografski kontekst. Ovde se bavimo proučavanjem, istraživanjem i tumačenjem Svetih Spisa. Naša platforma je dizajnirana da pruži obilje resursa, informacija i sadržaja za sve one koji traže odgovore na svoja pitanja i žele da prodube svoju veru i neguju duhovni rast. Budimo inspirisani da živimo svoje živote u skladu sa Božjim učenjima i budimo deca svetlosti da budemo sjedinjeni u Bogu kroz Isusa Hrista (grčki) tj. Ješuu Mesiju (hebrejski).

Blog

Biblija je zbirka Svetih Spisa i tekstova i obuhvata širok spektar žanrova, uključujući istorijske izveštaje, poeziju, literaturu mudrosti, proročke spise i pisma. Vekovima su je sastavljali autori inspirisani verom, i služi kao temelj naše potrage za znanjem i mudrošću. Smatramo je nadahnutom Božijom rečju. Ona se smatra vodičem za moralni i duhovni život, koji pruža principe i učenja koje treba slediti. Obrađuje teme kao što su ljubav, praštanje, spasenje, iskupljenje, svrha života i večita borba između dobra i zla. Njena učenja su imala uticaj na umetnost, književnost, kulturu, etiku i zakone kroz istoriju.

Sveti Spisi

Molitva

U Bibliji, Isus Hrist (na hebrejskom Ješua Mesija Pomazanik) nas uči da se molimo našem Nebeskom Ocu sa savršenim primerom. On nam poručuje da to ne činimo radi javnog prikaza, već nasamo i sa skromnim srcem. Molitva koju nas je Ješua naučio, poznata kao ‘Oče naš’ ili ‘Molitva Gospodnja’, savršen je model kako pristupiti Bogu u molitvi. Počinje priznavanjem svetosti Boga i Njegovog carstva, nakon čega sledi potčinjavanje Njegovoj volji i traženje naših svakodnevnih potreba. Završava se molbom za oproštenje naših grehova i traženjem zaštite od zla. Ova molitva je toliko moćna jer pokriva sve aspekte našeg života i odnosa sa Bogom. Mnogi ljudi kroz istoriju su je molili i ona je i dalje jedna od najpopularnijih molitvi na svetu.