Sin Božiji
הָיָה
Haya - EhYeh - Jesam
koji je bio, jeste, biće
יְהֹוָה
yeh·ho·vä' - „Yehovah“ - Večni
koji je bio, jeste, biće

Ja sam!

Razumevanje Ješuinih Mesijinih izjava: 

Značaje Mesijinih izjava, naglašavajući razliku između srpskog i originalnog jezika njegovog učenja. Istražujući kontekst i ispitujući grčki izraz „kurios“, otkrićemo kako Ješua odgovara na pitanje svog identiteta kao Mesije, a da direktno ne implicira upotrebu Božjeg imena, Ja Jesam – to jest jednim delom prevoda imena koje se sastoji od Bio, Jesam, Biću – i izgovara se Jehova – JHVH.

Ograničenja jezika:

Neophodno je prepoznati da srpski jezik ne obuhvata u potpunosti zamršenosti i nijanse originalnog hebrejskog jezika na kojem je Ješua govorio kao ni grčkog kojim je pisan Novi Zavet. Udubljivanjem u izvorni jezik možemo otkriti dublje razumevanje Ješuinog učenja.

Ja sam – Prevođenje:

Jedan značajan primer koji naglašava disparitet među jezicima je prevod – Ja sam. Na srpsokom, ova fraza može izazvati asocijacije na ime Boga, JHVH (Jehove, Jahve), zbog prevoda Hebrejskih spisa. Međutim, u originalnom grčkom jeziku, Ješua koristi izraz „ego eimi,“ koji ne nosi istu konotaciju kao božije ime – tetragramaton JHVH.

Kurios:

Da bismo shvatili nameravano značenje izjava Ješue Mesije, neophodno je razumeti grčki izraz „kurios“. Iako se može prevesti kao „Gospod“, to nije jednako JHVH (JEHOVA). Umesto toga, označava autoritet, gospodarstvo, majstorstvo i čast. Identifikujući sebe kao „kurios“ tj Gosoda, Ješua potvrđuje svoj božanski autoritet i gospodstvo, uspostavljajući svoj Mesijanski identitet bez eksplicitnog korišćenja Božjeg imena.

Razumevanje konteksta:

Razumevanje Mesijinih izjava zahteva ispitivanje konteksta u kome su izgovorene. Tokom svoje službe, Ješua koristi različite metafore i simbole koji ukazuju na njegovu mesijansku ulogu. Istražujući okolne dijaloge i događaje, možemo uočiti da Ješua namerava da prenese svoj identitet kao dugo očekivanog Mesije, Pomazanika kojeg je poslao Bog.

Odgovor na mesijansko pitanje:

Kada je upitan o njegovom identitetu, Ješua daje odgovore koji naglašavaju njegovu ulogu Mesije. Kroz svoja učenja, čuda i ispunjenje proročkih spisa, on se otkriva kao onaj koji su predskazali proroci, donoseći spasenje, iskupljenje i obnovu. Iako se izričito ne poziva na Božje ime, Ješua potvrđuje svoju jedinstvenu i božansku poziciju Mesije.

Razumevanje:

Razumevanje Mesijinih izjava zahteva pažljivo razmatranje konteksta i originalnog jezika kojim je govorio. Dok srpski prevod može izazvati asocijacije na Božje ime, JHVH, grčki jezik kojim je pisan Novi Zavet i Ješuina upotreba izraza „kurios“ u njemu – prenose njegov božanski autoritet i mesijanski identitet.

Značaj:

Kroz sveobuhvatno ispitivanje konteksta i jezika, možemo prihvatiti Ješuu kao obećanog Mesiju, prepoznajući njegovu ulogu Spasitelja i otelotvorenja Božjeg otkupiteljskog plana za čovečanstvo. Neka naše razumevanje bude prosvetljeno, a naša vera produbljena dok shvatamo duboki značaj Ješuinog učenja u njihovom izvornom obliku.

7 Veličanstvenih Titula i imena:

HEBREJSKI:
אֵל שַׁדַּי

El Šadaj

אֱלֹהֶיךָ

Elohim

יְהוָה

YEHOVA

תא

Alef Tav

אָדוֹן

Adon

מָשִׁיחַ

Mašijah

יְהוֹשֻׁעַ‎

Yehoshua

SRPSKI:
Bog Svedržitelj

Svemoćni Elohim

Bog

Nebeski / Ne telesan

(Bio, Jesam, Biću) = Večni

A-Š

Prvi i Poslednji

Gosodar

Gospod

Pomazanik

Jah je pomazao

Isus / Ješua

Večni Spasitelj

GRČKI:
παντοκράτωρ

pantokratōr

θεός

Teos

iAΩ

Jao

ao = Alfa i Omega

κύριος
Kurios14K120, grčki fragment Levitskog zakona (26:2–16) otkriven u svicima s Mrtvog mora (Kumran) ima iAΩ („JAO“ u prevodu Alfa i Omega tj. Prvi i Poslednji), grčki oblik hebrejskog tetragramatona JHVH
Χριστός

Hristos

Ἰησοῦς

Isus

HEBREJSKI
GRČKI
SRBSKI
אֵל שַׁדַּי

El Šadaj

παντοκράτωρ

pantokratōr

Bog Svedržitelj

Svemoćni Elohim

אֱלֹהֶיךָ

Elohim

θεός

Teos

Bog

Nebeski / Ne telesan

יְהוָה

YEHOVA

iAΩ

Jao

Yehova

(Bio, Jesam, Biću) = Večni

תא

Alef Tav

ao = Alfa i Omega

A-Š

Prvi i Poslednji

אָדוֹן

Adon

κύριος

Kurios24K120, grčki fragment Levitskog zakona (26:2–16) otkriven u svicima s Mrtvog mora (Kumran) ima iAΩ („JAO“ u prevodu Alfa i Omega tj. Prvi i Poslednji), grčki oblik hebrejskog tetragramatona JHVH

Gosodar

Gospod

מָשִׁיחַ

Mašijah

Χριστός

Hristos

Pomazanik

Jah je pomazao

יְהוֹשֻׁעַ‎

Yehoshua

Ἰησοῦς

Isus

Isus / Ješua

Večni Spasitelj

Simboli u Mojsijevom Šatoru Sastanka
1. Sto sa beskvasnim hlebom
2. Menora
3. Zavesa
4. Oltar za žrtveni prinos
5. Bronzani umivaonik
6. Dvorišna vrata ulaska u šator
7. Kovčeg saveza
Sedam Hristovih izjava

1. Ja sam Hleb Života

2. Ja Sam Svetlost

3. Ja sam Vrata

4. Ja sam dobar pastir

5. Ja sam uskrsenje

6. Ja sam Put

7. Ja sam Vino

7 Simboličnih izjava

Možemo identifikovati sedam značajnih Ješuinih izjava koje prenose Njegovu božansku prirodu i svrhu:

„Ja sam hleb života“.

Jovan 6:35

Trpeza prinosnog hleba: ukrašena sa dvanaest hlebova, za 12 plemena izrealovih. – Ješua sebe opisuje kao Hleb koji je sišao sa Neba. Održavaoca duhovnog života, koji obezbeđuje hranu i ispunjenje, zadovoljstvo i večni život svima za one koji veruju u Njega.

„Ja sam svetlost sveta“.

Jovan 8:12

Menora je unutar Šatora Sasatanka (Tabernakula ili kasnije Hramova), bila jedini izvor svetlosti. Ješua sebe proglašava izvorom duhovnog prosvetljenja, osvetljavajući tamu greha i vodeći ljude ka istini i spasenju.

„Ja sam vrata ovaca“.

Jovan 10:7

Vrata šatora od sastanka – Ješua se prikazuje kao ulaz u večni život. Ulaz je zaštićen velom, predstavlja Hrista kao Vrata. Njegovom smrću na krstu, zavesa je bila pocepana koja simboliše njegovo telo, dajući tako pristup ljudi carstvu Božijem. Ješua je ulaz Ocu.

“Ja sam dobri pastir.” –

Jovan 10:11

Ješua sebe identifikuje kao pastira koji brine i štiti koji polaže svoj život za svoje ovce, naglašavajući Njegovu požrtvovanu ljubav i vođstvo za svoje sledbenike. Unutar spoljašnjeg dvorišta, oltar za žrtve paljenice stoji kao predstava Isusa, žrtvenog Jagnjeta Božjeg. Baš kao što su životinje bile prinesene za pomirenje, Ješua je prineo sebe kao krajnju žrtvu, pomirujući čovečanstvo sa Bogom svojom smrću na krstu.

„Ja sam vaskrsenje i život“.

Jovan 11:25

Ješua sebe proglašava izvorom i fizičkog i duhovnog života, nudeći obećanje vaskrsenja i večnog života svima koji veruju u Njega. U Njemu doživljavamo duhovno preporod — gubimo tvrdoću srca, i težimo srcem da ispunimo Zapovesti Božije. Kroz Njegovo vaskrsenje, mi predviđamo buduću transformaciju naših smrtnih tela u proslavljena, duhovna tela.

„Ja sam put, i istina, i život“.

Jovan 14:6

Ješua se proglašava kao isključivi put ka Bogu, oličenje istine i izvor večnog života.

“Ja sam prava loza.”

Jovan 15:1

Ješua sebe upoređuje sa vinovom lozom, ilustrujući intimnu vezu između Njega i Njegovih učenika, naglašavajući neophodnost prebivanja u Njemu da bi doneo duhovni plod.

Sklapanje saveza – Znak:

Dоk su јеli, Ješua uzе hlеb, blаgоslоvi gа i izlоmi, pа dаdе učеnicimа, gоvоrеći: „Uzmitе i јеditе – оvо је mоје tеlо.”

Оndа uzе čаšu, zаhvаli Bоgu i dаdе im је, gоvоrеći: „Piјtе iz njе svi, јеr оvо је mоја krv, krv sаvеzа, kоја sе prоlivа zа mnоgе, zа оprоštеnjе grеhа.

tako i Apostoli govore: 

Zаr čаšа zаhvаlnоsti zа kојu zаhvаljuјеmо nе prеdstаvljа zајеdništvо u Hristоvој krvi? Zаr hlеb kојi lоmimо nе prеdstаvljа zајеdništvо u Hristоvоm tеlu? Pоštо је hlеb јеdаn, оndа smо mi, mnоgi, јеdnо tеlо, јеr svi dеlimо јеdаn hlеb.

Savršena žrtva pomirnica:

Krv žrtvenog jagnjeta pokriva krivicu greha, omogućavajući oproštaj i obnavljanje čistote pred Bogom. Hrist je Jagnje božije, žrtva pomirnica, a njeova krv, očistila je grehe svih onih koji veruju da je on Mesija.

Izjave kao simboli vere:

Dakle sve ove Ješuine izjave otkrivaju simbolizme šatora i hrama. Njegovu božansku prirodu, svrhu Mesije i put ka spasenju. Takođe naglašavaju Njegovu ulogu kao izvora života, istine i vođstva za sve koji se uzdaju u Njega.