Jezik kojim govori Ješua

Uvidi iz Svetog pisma:

Ješuina služba odvijala se u višejezičnom kontekstu, odražavajući raznolikost regiona. Sveto pismo daje uvid u jezike koji su se koristili u njegovo vreme.

Nalazimo izveštaje o Ješuinom razgovoru sa pojedincima iz različitih sredina, kao što su Grci, Samarićani i rimski zvaničnici.

Hebrejska veza i jevrejski identitet:

Ješuino jevrejsko nasleđe i identitet su nesporni aspekti njegove službe. Sveto pismo otkriva da je rođen u Izraelu, da je dobio hebrejsko ime i da ga njegovi sledbenici nazivaju „Rabin“. On se bavio hebrejskim spisima, čitajući iz njih i poučavajući njihovu bezvremensku mudrost.

Aramejski špekulacije i nagađanja:

  1. Talita kumi (Marko 5:41): Ješua je izgovorio ove aramejske reči devojčici koja je umrla, govoreći: “Talita kumi”, što znači “Mala devojčice, kažem ti, ustani!” Njegove reči su je oživele.

  2. Ephphatha (Marko 7:34): prilikom isceljenja čoveka koji je bio gluv i imao govornu manu. Rekao je “Ephphatha”, što znači “Otvori se!” Odmah su mu se otvorile uši i govorna mana je nestala.

  3. “Eli, Eli, lema sabachthani?” (Matej 27:46): Ove reči je Isus izgovorio dok je bio na krstu. Viknuo je na aramejskom jeziku: “Eli, Eli, lema sabachthani?”, što znači “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Bio je trenutak duboke tuge i ispunjenje proročanstva.

Ovi primeri prikazuju Ješuu kako govori na aramejskom, jeziku koji se tada koristio, i kako se njegove reči beleže i prevode na grčkom jeziku u Novom zavetu.

Hebrejski dokazi u pismima:

Dok je aramejski verovatno služio kao narodni jezik u regionu, hebrejski je zadržao svoj kulturni i verski značaj, budući da je jezik bogosluženja i svetih tekstova. Ješuino uranjanje u hebrejsku tradiciju potvrđuje njegovu povezanost sa jevrejskim narodom i njihovim jezičkim nasleđem.

Štaviše, natpis na krstu, zabeležen na tri jezika – hebrejskom, latinskom i grčkom – naglašava lingvistički milje tog perioda. Ovi primeri sugerišu da je Ješua, kao učitelj i posrednik, posedovao poznavanje više jezika, što mu je omogućavalo da efikasno komunicira sa raznolikom publikom.

Vavilonska kula – Razdeljivanje Jezika:

Kao inkarnirana Božja Reč, Ješuina božanska priroda obuhvata svo znanje i razumevanje. Sveti spisi starog zaveta prepričavaju priču o Vavilonskoj kuli, gde su jezici čovečanstva pomešani kao posledica pobune protiv Boga.

Jezik kojim govori Ješua:

Ovim događajem Bog je pokazao svoje sveznanje i sposobnost da razume sve jezike. Dakle, kao posrednik između Boga Oca i čovečanstva, Ješua otelotvoruje ovo božansko razumevanje kroz molitve na bilo kom jeziku.

Jezik kojim govori Ješua