Jehova

Jehova je latinizacija hebrejske riječi יְהֹוָה, vokalizacija tetragramatona יהוה (YHWH), vlastitog imena Boga Izrailja u Hebrejskoj Bibliji. Ovom vokalizacijom nastala je riječ Jehova, dok YHWH transliteracijom daje Jahve. יְהֹוָה se spominje 6.518 puta u prevodu Masoretskog teksta, uz dodatak od 315 pominjanja יֱהֹוִה (Jehovi). Najraniji dostupni latinski teksti koristi vokalizaciju sličnu Jehovi u 13. veku. Reč je genirasana od glagola biti, u sva tri vremena (bio, jesam, biću) (Oktivenja 1:8)1„Ја sаm Аlfа i Оmеgа”, kаžе Gоspоd Bоg, kојi јеstе, kојi је biо i kојi dоlаzi, Svеdržitеlj. što sugreiše na prevod imena VEČNI

Više o imenu, izgovoru i značenju pogledajte na OVOM LINKU