Multimedia

Muzika i filmovi služe kao moćni medijumi za povezivanje sa Bogom i produbljivanje vere. Ovi oblici umetnosti nam pomažu da se bavimo biblijskim pričama, učenjima i vrednostima na dubljem nivou. Tekstovi pesama često prenose snažne poruke, a melodije i ritmovi često donose osećaj mira i prisustva. Slično tome i filmovi zasnovani na biblijskim pričama nude uvid u živote biblijskih likova i kako su se kretali svojom verom u teškim vremenima. Ove priče nas inspirišu i podstiču da se uzdamo u Boga i da istrajemo i u našim nevoljama.

Možemo da koristimo ove medijume za rast u našem odnosu sa Bogom, produbljivanje razumevanja Biblije i jačanje vere. Setimo se uvek moći umetnosti koja nas povezuje sa našim Stvoriteljem i obogaćuje naš duhovni život.

Kroz predavanja i artikle za koje smatramo da su inspirativni i zasnovani na Svetim spisma, potrudili smo se da pomognemo da razumete istorijsku i kulturnu pozadinu učenja. Uz Božiju pomoć, nadamo se da ćete biti u mogućnosti da ova učenja primenite u svom svakodnevnom životu, i pronađete svoju svrhu u jedinstvu sa Bogom.

Muzika

Filmovi i Serije

Predavanja

Galerija (Uskoro)