PODRŠKA

Mi možemo pomoći ako je volja Božija MOLITVOM na duhovnom nivou, jer je čovek zdrav kada su um, duša, i telo zdravi i u jedinstvu sjedinjeni sa Duhom Svetim. Kako je Hrist govorio VERA TE JE TVOJA SPASILA, NEMOJTE DA SUMNJATE I VERUJTE SVIM SRCEM U BOŽIJU MOĆ. VERA VAS MOŽE IZLEČITI NA BILO KOJEM PLANU AKO JE BOŽIJA VOLJA!

Uključićemo Vas u naše dnevne molitve!

Пусти видео запис

Molimo se za vas!

Pomaganje

Pomaganje drugima je srž hrišćanske vere. Sam Isus Hrist je bio savršen primer za to, pokazujući ljubav i saosećanje prema svima kojima je potrebna. Kao Hristovi sledbenici, pozvani smo da sledimo Njegov primer i budemo nesebični u svojim delima prema drugima.

Biti hrišćanin znači staviti potrebe drugih ispred svojih. Trebalo bi da težimo da pozitivno utičemo na one oko nas, tretirajući sve kao jednake, bez obzira na njihovo poreklo ili trenutne okolnosti. Pomoću drugih možemo zaista iskusiti ljubav i milost Božju.

Bez obzira ko smo i odakle dolazimo, Bog nam svima daje. Njegovi obilni blagoslovi ne zavise od našeg društvenog statusa ili svetovnog imanja. Stoga, treba da budemo svesni da sebičnost ne pomuti naše rasuđivanje, već da pružimo ruku onima kojima je potrebna.

Spasenje se stiče verom i molitvom, a blagodaću Božijom mi ga dobijamo. Naša dužnost kao hrišćana je da širimo ljubav Božiju i pomažemo drugima na njihovom putu ka spasenju. Sledimo Hristov primer i budimo nesebični u svojim postupcima prema drugima, znajući da time ispunjavamo Božiju volju za svoj život.

Spasenje

U nekim slučajevima koncept spasenja duše kroz fizičku patnju je široko priznat u verskim tradicijama. Veruje se da kada se suočimo čak i sa fizičkim iskušenjima i teškoćama, nudi nam se prilika da se povežemo sa Bogom na temeljniji i dublji način. Životna priča Svetog Pavla je svedočanstvo ove ideje. Kada je Pavle bio pogođen trnom u telu, molio je Boga da ga ukloni. Međutim, Bog ga nije iscelio, već mu je pokazao da mu je dovoljna Njegova milost. Na taj način se sveti Pavle spasao i postao veliki jevanđelist za hrišćansku veru jer u suporotnom bi se uzoholio, i potpao pod smrtni greh kako mu je i sam Gospod rekao.

Kada trpimo fizičku patnju, možemo biti u iskušenju da je smatramo nepotrebnom i nepravednom. Međutim, ako tome pristupimo sa stavom vere i poverenja u Boga, možda ćemo biti iznenađeni kada otkrijemo da naša patnja postaje izvor snage i rasta. Rečeno je da u nevolji pronalazimo svoje pravo ja. Slično tome, kada se suočimo sa fizičkim bolom i neprijatnošću, možda ćemo biti otvoreniji da primimo Božju milost i mudrost. Na taj način naše stradanje može postati oruđe za duhovni rast i spasenje.